AD

Feria

AT

CS

MB

AU

AI/AB/AR/FA/CM/AC

Remarks

621

K.u.

K.ii.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xx.

 

AU’s AD one year in arrears

   

Senach Garb. m.

 

Seanagh Garve d.

620.1

R:106.1, 107.1

 
   

B. Aengusa

M. Aengusa

Enos kl.

620.2

R:106.2

 
   

Dunchadh ob.

Donnchadh ob.

 

620.3

   
   

Fingin ob.

Finghin q.

   

R:106.3

 
   

Eclesia Toraige

 

Tory founded

 

R:106.34

 
   

Finit Esiodorus

     

R:107.2

AT/AR – interject re Isidore’s Etymol.

           

I:620.2 Q. Dímmáin

 

622

K.ui.

[K.]

Kl.

 

Kl. AD.dc.xx.i.

 

CS - O’Flaherty 622

   

C. Chind Delgthen

C. Cinn Delgten

 

621.1

I:623.1, R:107.3

 
   

Q. Coemgin

Q. Caeimghin

 

621.5

R:107.4, B:201

 
   

Conaing dimersus

Conaing dimersus

 

621.2

   
   

B. Maile bracha

B. Mailebracha

 

621.3

   
   

Ailella m. Cellaigh

   

621.7

   
   

C. Lindais

   

621.4

   
   

C. Chind gubai

C. Cendgubai

 

621.6

R:105

 
   

B. Colgan

B. Colgan

 

621.8

   

623

K.uii.

[K.]

[Kl.]

     

Tenth kalend restored to AT/CS

624

K.i.

[K.]

Kl.iiii.

 

Kl. AD.dc.xx.ii.

 

AU’s AD now two years in arrears

   

B. Fergna

Ob. Fergnae

 

622.1

I:624.2, R:107.5

 
   

Q. Maic laisre

Q. Mic Laisre

mcLasre d.

622.2

I:624.1, R:107.6

 
   

E. Ratha Guala

E. Ratha Guala

 

622.3

I:624.3, R:107.7

 

625

K.iii.

K.ui. - p. 136

Kl. - p. 76

p. 100

Kl. AD.dc.xx.iii.

R:108 K6

 
   

M. Ronain

M. Ronáin

Ronan d.

623.1

R:108.1-2

 
   

Guin Dóir

I. Doir

 

623.1

   
   

B.[N.] Adomnaín

N. Adamnain

 

623.2

I:625.2, R:108.3

 

626

K.iiii.

[K.]

[Kl.]

     

Eleventh kalend restored to AT/CS

627

Ku.

K.i.

Kl.uii.

 

Kl. AD.dc.xx.iiii.

R:109 K7

AU’s AD now three years in arrears

   

Annus tenebrosus

   

624.1

I:626.2, A:624

Volcano of AD 627

   

Aedhain mig.

   

624.2

R:109.1

 
   

Bab. Etum

 

Bapt. Etayn

 

R:109.2-3, A:626

Bede HE v.24 - AD 627

     

Maodhog q.

     

CS re-sequence

     

Mongan interíít

     

CS re-sequence

   

Cormacc Caem m.

Cormac caom m.

       
   

Ronan R. m.

Ronán [m.]

   

I:626.1

 
     

Aengus m.

     

CS duplicate cf. AD 620

   

Mongan interit

 

Mongan kl.

 

I:626.3

AT/MB agree

   

Cathal m.

Cathal m.

Cahal d.

 

I:628, R:109.4

 
   

M’Aedoc q.

 

Mayochus d.

 

I:627.1, R:109.5, B:202

AT/MB agree

628

K.ui.

K.i. - p. 139

Kl.i. - p. 80

p. 100

Kl. AD.dc.xx.u.

R:110 [K.].1

AT/CS – a cogent ferial series to AD 648

   

C. Lethid

C. Laethit

B. Leheid-mynd

625.1

R:110.2

 
   

Fiachna m.

Fiachna v.

Fiaghna kl.

     
   

Fiacha Find m.

         
   

C. Duine

       

AT duplicate cf. AD 631

   

Obs. Builg luatha

   

625.2

 

AU/AT agree against MB

   

Failbe R. Muman

         

629

K.i.

K.ii.

Kl.ii.

 

Kl. AD.dc.xx.ui.

 

CS - O’Flaherty 629

   

C. Aird Coraind

C. Arda Corrain

B. Corran

626.1

   
   

Lachtene [décc]

     

R:110.1

 
   

C. Chairn

C. Cairn

B. Carnfaragh

626.2

I:629.1

 
   

Uisio Fursa

Uisio Fursu

Vision of Fursie

626.1

R:110.3

 
       

B. Bwilg Lwatha

 

R:111.1

MB re-seqence cf. AD 627

630

K.ii.

K.uii.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xx.uii.

R:111 K.4

 
   

C. Duma Aichir

C. [Duma Acher]

 

627.1

   
   

C. Botha

B. Both

 

627.2

 

CS - O’Flaherty 628

   

Suibne Mend occ.

Occ. Suibne Menn

 

627.3

I:630.1, B:203.1, F:18

 
   

P. Columbani

P. Columbani

Columban d.

627.4

R:111.2

 
   

Guin Cumaín

I. Cumani

 

627.5

   
   

Uastatio Laigen

Uastatio Laigen

Wasting of Leinster

627.6

   
   

Domnoll r.

Domnall r.

Donall r.

 

R:111.3, B:203.2

 
       

List of KK. p.100-1

     

631

K.iii.

[K.]

[Kl.]

     

Twelfth kalend restored to AT/CS

632

K.iiii.

K.u.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xx.uiii.

 

AU’s AD now four years in arrears

   

C. Fedha Eoin

B. Fedha Euin

 

628.1+3

   
   

[M.] Eochach

M. Eacach

 

628.4

I:631.1

CS - O’Flaherty 629; AU 628.4 is Cuana

   

[C. Dúine]

C. Dúin

 

628.2

I:631.2

 
   

B. Cailchinn

     

I:631.3

 

633

Kui.

K.ui.

Kl.ui.

 

Kl. AD.dc.xx.ix.

 

AT – Stokes omits K.ui.

     

C. Letairbi

B. Leahtairve

629.1

   
     

I. Brandubh

 

629.2

   
   

B. Conaing Chirr

M. Connaidh Cirr

       
   

D. Fintain

D. Finntain

   

I:632.1, R:112

 
   

B. Ailli

 

Elli d.

 

R:113.1

AT/MB agree

   

MoBai

Mobai

Movie d.

 

I:634.1, R:113.2

 
     

M. Aelli

     

CS re-sequence

           

I:632.2 M. Cobthaig

 

634

K.uii.

K.uii. - p. 141

Kl.uii. p. 82

p. 101

Kl. AD.dc.xxx.

   
   

C. Etuin

 

B. Etwynn

630.1

   
   

B. Cinaetha

M. Cineda

Cenay d.

630.1

I:633.2

 
           

I:633.1 M. Aeda Damón

 

635

K.i.

K.ii.

Kl.u.

 

Kl. AD.dc.xxx.i.

   
   

C. la Cathlon

 

B. Acathlon

631.1

I:634.3

 
         

631.2 Comb. Benchair

I:634.2

 
   

C. Atha Abla

B. Atha Abla

 

631.3

   
   

Metgoit fundata

Medgoit fundata

 

631.4

 

Lindisfarne - ODCC AD 635; O’Fl 634

636

K.ii.

K.iii.

Kl.iii.

 

Kl. AD.dc.xxx.ii.

 

CS - O’Flaherty 635

   

C. Iudruis

 

B. Idris

632.1

   
   

C. Atha Goan

C. Atha Goan

B. Athgoan

632.2

I:637.2

 
   

Mor Muman q.

B. Moire Muman

More Munster d.

 

R:113.3, B:204.1

 
   

Enan q.

Enan q.

   

R:113.4

 
           

I:635 C. Cuile Ochtair

 
           

I:636.2 M. Aengus

 
           

R:113.5 Cremthann c.

 

637

K.iiii.

K.iiii.

Kl.iiii.

 

Kl. AD.dc.xxx.iii.

 

CS - O’Flaherty 636

   

Guin mm Aeda

I. ff. Aeda

Kl. ss. Hugh

633.1

I:636.1,3

 
         

Kl. AD.dc.xxx.iiii.

 

AU restores its second kalend at AU 634

   

Rechrann fundauit

 

Rachrin founded

634.3

R:114.1

AU’s AD now three years in arrears

   

Cong. Saxonum

 

Saxon assemblies

 

R:114.2

 
   

Eochaid q.

   

634.7

R:114.3

 
   

B. Conaill

Occ. Conaill

Conell sl.

634.1

   
   

Q. Finntain

Q. Fintani

Finatnn d.

634.5

I:637.3, R:114.4

AI reproduces AU’s restored kalend

   

C. Seghuise

C. Seagaisi

 

634.6+8

I:636.2

 
   

C. Cuile Caelan

 

B. Cowlekeallan

634.2

I:637.1

 
         

634.4 Nix magna

   

638

K.u.

K.u. - p. 143

Kl. - p. 84

p. 102

Kl. AD.dc.xxx.u.

R:115 [K.]5

 
   

Guin Ernaín

I. Ernane

 

635.1

   
   

Effug. Carrthaigh

Effug. Cartaig

 

635.1

I:638.1, R:115

 
       

Mochuda Rahinn

     
           

I:638.2 Less Móir

 

639

K.ui.

K.uii.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xxx.ui.

   
   

C. Muighe Rath

C. Maighe rath

 

636.1

I:639.1, B:205

 
   

C. Sailtire

C. Saeltire

 

636.1

   
   

B. Failbe

M. Failbe

 

636.1

I:639.2, R:116.2

 
   

Q. mo Chudu Rathain

Q.Mochta Raithin

Mochuda Rahinn d.

636.2

I:639.3, R:116.1

 

640

K.uii.

K.i.

Kl.i.

 

Kl. AD.dc.xxx.uii.

   
   

C. Glinne Mairison

B. Glinne Mairison

 

637.1

R:116.4

 
   

Ob. Etaín

Ob. Etain

 

637.1

R:116.5

 
   

Cronan ob.

Cronan q.

Cronan d.

637.2

I:640, R:116.3

 
   

B. mo Chua Ballai

Ob. Dachua Ballae

   

R:116.6

 
   

[iiiim.d.cxuii]

       

AT – imperial AM interpolation

641

K.ii.

K.ii.

Kl.ii.

 

Kl. AD.dc.xxx.uiii.

   
   

Heracleonas r. ii

   

638.7

C:542

AT – Heraclius’ reign 640-610=30=26+4 from CM & registers four extra kalends; AU from IC 637-611=26.

   

Guin Conghaile

I. Congail

 

638.1

   
   

B. Dunsighe

Ob. Dunsige

Downsy d.

638.2

   
   

C. Osuailt

 

B. Oswalde

638.3

I:644

CS omits Oswald

   

Q. Critan

Q. Critan

Cridan d.

638.4

R:117.1

 
   

Q. Aeda Duib

q. Aeda Duib

Hugh Duffe d.

638.4

R:117.2

 
   

Mael-odhar m.

         
   

MoLaissi q.

Dalaissi q.

Dalasse d.

638.5

R:117.4

 
   

B. Ailella

M. Ailealla

Ailleall d.

638.6

R:117.5

 
   

Theodorus P. fl.

Teodorus P. fl.

Theodorus P. fl.

 

R:117.6

 
   

Cuan m.

     

R:117.3

 

642

K.iii.

K.ui.

K.iii.

 

Kl. AD.dc.xxx.ix.

R:118 [K.]6

 
   

B. Cathrach

C. Cathrach

 

639.1

   
         

Kl. AD.dc.xl.

 

AU restores its third kalend at AU 640

     

B. Maeluidhir

 

640.1

R:118.2

AU’s AD now two years in arrears

   

B. Brudhi

B. Bruide

 

640.2

   
         

640.3 Domnall

   
         

640.4 Naufragium

   
         

640.5 Ob. Rithae

   
   

Loscud Maelduin

Losccad Maelidúin

 

640.6

I:642

 
   

Comgan m.

         
   

Guin Maile duin

I. Maeliduin

Moyle Doyne kl.

640.7

   
   

Q. Daghain

Q. Dagain

David d.

 

I:641.1?, R:118.1