AD

Feria

AT

CS

MB

AU

AI/AB/AR/FA/CM/AC

Remarks

643

K.iiii.

K.u. - p. 146

Kl. - p. 86

p. 103

Kl. AD.dc.xl.i.

 

CS - O’Flaherty 642

   

Constantius r. m [ui]

 

Constantine r.

641.3

C:545

AT/MB from CM; AU from IC;EB AD 641

   

[.iiii.m.d.c.xx.]

       

AT – imperial AM interpolation

   

B. Domnaill

M. Domnaill

Donell d. 641

641.1

I:643,R:118.4, B:206

 
     

Domhnaill Brec int.

       
   

Guin Ailello

I. Aililla

Aillell kl.

641.2

   
   

C. Ossu

 

B. Osu

641.4

   
   

[.iiii.m.dc.xxxuiii.]

         

644

K.u.

K.ui.

Kl.ui.

 

Kl. AD.dc.xl.ii.

 

AT – Stokes has K.iii.; CS last feria

   

Constantinus r. xxuiii

 

Constantine r.

642.6

C:547

AT from CM; AU from IC; EB Constans II AD 641–68

   

RR Cellach

RR Cellach

KK. Ceallagh

642.7

R:118.5, B:207

 
   

B. Uasle

B. Huaisle

 

642.1

 

AU/AT/CS agree cf. AD 646

   

Q. Cronaín

Q. Cronan

Cronan d.

642.2

R:118.3

 
   

C. Cind con

C. Cinn chon

 

642.3

I:645

 
   

Loscadh Iarnbuidb

   

642.4

   
   

Cellach r.

Cellach r.

 

642.5

   
   

B. Scannlan

B. Scanlain

Scanlan d.

 

I:646.1

 
   

Aengus m.

     

I:646.2

 
   

Cuanu Cailchin m.

B. Cuanach Cailcin

Cwanach mcCailcin

 

I:646.3

 

645

K.uii.

K. - p. 147

Kl. - p. 88

p. 103

Kl. AD.dc.xl.iii.

 

Solar cycle 24, 645=23x28+1

   

Guin Boguine

I. Boghuine

 

643.1+2

   
   

Mo Cháe q.

Mochoe q.

Mocheus d.

 

R:119.1

 
         

643.3 M. Bresail

   
           

I:645 M. Mael Ocht

 

646

K.i.

K.i.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.iiii.

 

AT 646-9, 651 feria reconcile

   

M. Furudhrain

M. Furudrain

Foradruyn d.

644.1

   
   

Lochene m.

Lochene ob.

Lochyne d.

644.2

   
   

C. Gabra

C. Gabra

       
       

Uisle d.

   

MB re-sequence cf AD 644

647

K.ii.

K.ii.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.u.

 

AT – Stokes has K.u.

   

Guin Scandlaín

Guin Scanláin

 

645.1

   
   

Mac laisre q.

Mac Laisre q.

Maclaisre d.

645.2

I:647.2, R:119.2

 
   

Beda n.

Beda n.

Beda born

 

R:119.3, B:208

 
   

Martinus P. fl.

Marcianus P. fl.

Martin P. fl.

 

R:119.4

 

648

K.iii.

K.ui.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.ui.

   
   

Mael coba i.

Maelcoba i.

 

646.1

I:647.1

 
         

646.2 Duncath i.

   
   

Bolg Luatha m.

[B.] Builg Luatha

 

646.3

   
         

Kl. AD.dc.xl.uii.

 

AU restores its fourth kalend at AU 647

649

K.u.

K.ui.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.uiii.

 

AU’s AD now one year in arrears

   

Ragallach toitim

Guin Ragallaigh

Rogelly kl.

648.1

I:648, R:120.3

 
   

C. Cairn Conaill

C. Cairn Conaill

B. Cornie Conell

648.2

I:649.4

MB p. 103-4, and in CS as a gloss

         

648.3 M. Oengus

   
         

648.4 Cocath Aedhain

   
   

Q. Fursu

Q. Fursa

 

648.5, 647.1

I:649.2, R:120.1,B:209.1

AU 647.1 dupl. cf AT AD 654, Farmer who gives AD 650

 

Mo Chaemóg m.

Mochaemóg m.

Mochevogus d.

 

R:120.2

 

650

K.ui.

K.i.

Kl.

 

Kl. AD.dc.xl.ix.

 

CS - O’Flaherty 656/7

   

C. Ossu

C. Ossa

B. Ossve

649.1

   
   

C Duin Cremthandain

C. Duin Crimhthainn

 

649.2

   
   

B. Cathasaigh

M. Cathusaigh

Ceallagh d.

649.3

   
   

B. Cronain

M. Cronain

Cronan d.

649.4

R:120.4

 
           

B:209.2 Munemoc

 

651

K.uii.

K.ui.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.

 

CS - O’Flaherty 651

   

Q. Aedain

   

650.1

R:121.1

AU/AT agree – cf. Bede HE v.24 AD 651

   

Guin mm. Blaithmeic

Guin mm. Blathmac

Blathmack d.

650.1

   
     

Q. Aedani

(Aidan d.)

   

CS re-seq., cf. Murphy MB p.104 n.3

   

Guin Oissin

I. Oisine

 

650.2

   

652

K.i.

K. - p. 152

Kl. - p. 92

p. 104

Kl. AD.dc.l.i.

 

CS - O’Flaherty 652

   

Ob. Seghine

Ob. Segeni

Segeni d.

651.1

I:652.2, R:122

 
   

Q. Aedha logha

Q. Aedha Loga

Longe d.

651.1

R:122.2

 
   

D. Manchene

D. Mainceni

Manchinus d.

651.1

I:649.1, R:122.3

 
   

C. Chuile Corran

C. Cuile Corra

 

651.2

   
   

Cú gamna m.

Cugamna m.

       
   

Uitalianus P. fl.

Uitalianus P. fl.

Vitalianus fl.

 

R:122.4

 
   

Caímín m.

     

I:654.1, R:122.5

 

653

K.iii.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.ii.

   
   

B. Ferich

 

fferith d.

652.1

   
   

Ec Tolairg

 

Octlarge d.

652.1

   
   

Ulltan q.

     

R:123.1

AT/AR duplicate, cf. AD 656

   

Da Chua Luachra

     

R:123.2

AT/AR duplicate, cf. AD 654

   

B. Conaill Coir

I. Conaill Coir

 

652.2

   
   

C. Airrthir Seola

C. Iartair Seola

B. Connaught

652.3

   
           

I:653 M. Cinn Faelad

 
   

Mael-dóid R.

Maeldoid m.

Moyledoy d.

     

654

K.iiii.

K. - p. 153

Kl. - p. 92

p. 105

Kl. AD.dc.l.iii.

 

CS - O’Flaherty 658

     

I. Conaill

 

653.1

 

AU/CS agree

   

Colman obb.

Colman qq.

Colman dd.

653.2

R:124.1

 
       

Dachra Lwachra d.

653.3

R:124.2

 
   

Guín Fergusa

II. Fergusa

Fergus kll.

653.4

   
   

Diarmait & Blathmac rí

         
   

C. Sratha Ethairt

C. Sretha Etairt

 

653.5

   
   

Aedh Roin m.

Aodh Ron m.

 

653.6

   
   

Fursu p.

 

Furse d.

 

R:124.3

AT/AR dupl.& MB re-seq., cf AD 649

         

Kl. AD.dc.l.iiii.

 

AU restores its fifth kalend at AU 654

         

654.1 Nem m. Birn

   

655

K.u.

K.i.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.u.

 

Last AT feria; CS - O’Flaherty 654; AU’s AD now synchronized to AD 663

   

C. Flescaigh

C. Flasccaigh

 

655.1

   
   

C. Pante

 

B. Pantha

655.2

R:125.2, A:657

cf. Bede HE v.24 - AD 655

         

655.3 B. Annae

   
   

B. Crunnmail

M. Crundmaill

 

655.4

I:649.3

 
   

B. Aithcen

 

Aihgean d.

655.5

I:654.2, R:125.1

 
   

Dunchad m.

         
   

Laidhguen m.

         

656

K.ui.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.ui.

 

CS - O’Flaherty 657, cf. dupl.. at AD 653

   

Q. Ulltan

Q. Ultani

Ultann d.

656.1

I:655, R:126.1

 
   

Q. Suibne

Q. Suibne

Swyne d.

656.1

R:126.2

 
   

C. Delend

C. Delenn

 

656.2

   
   

B. Tolorcain

M. Tolargain

Tolorchan d.

656.3

   
   

Q. Conainge

Q. Concaine

Conchayne d.

 

R:126.3

 
         

656.4 M. Cellceni

   
         

656.5 Uacca uitulos

   

657

K.i.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.uii.

   
   

B. Cellaigh

M. Ceallaigh

Ceallach d.

657.1

B:210

 
   

M. Cellaig

B. Ceallaigh

Ceallagh d.

657.1

R:127.1

 
   

Mo Chua Lonain q.

Mocua Lonáin q.

Mochwa d.

 

R:127.2

 
         

657.2 M. Guret

   
         

657.3 Uentus magnus

   
         

657.4 Tomain m.

   

658

K.ii.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.uiii.

 

CS - O’Flaherty 659

   

Dima Dub m.

Dima Dup m.

Dymma d.

658.1

I:657.1, R:128.1

 
   

Guin Ercdoít

I. Oircdoid

 

658.1

   
   

Flodibor ob.

 

Hodibeis d.

658.1

R:128.2

 

659

K.iii.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.l.ix.

   
   

Ob. Finaín

Ob. Fináni

Finnian d.

659.1

R:129.1

CS - O’Flaherty 660

   

Colman ob.

Colmán q.

Colman d.

659.1

R:129.2, I:657.2

 
   

B. Eachach

M. Echdaigh

Eaghagh d.

659.2

   
     

Guin Faelain

   

R:129.3

CS re-sequence

     

Maedhog q.

   

R:129.4

CS re-sequence

   

Conall m

Conall m.

Conell d.

659.3

I:659

 
   

Eoganan m.

Eoganán m

Eoanan d.

659.4

   
   

Guin Faelain

 

ffoylan kl.

   

AT/MB agree

   

Ailill m.

Oilill m.

Aillill d.

     
   

Maedoc q.

         
           

R:129.5 Daniel q.

 

660

K.iiii.

K. p. 156

Kl. p. 96

Kl. AD.dc.l.x.

 

CS - O’Flaherty 661

   

Tomene q.

Tomini q.

Comyn d.

660.1

I:660, R:130.1

 
   

Laidhgnen q.

Ladcnenn q.

 

660.1

I:661.3, R:130.4

 
   

Conaing q.

Conaing q.

Conygn d.

660.1

R:130.2, B:211.1

 
   

Cumíne uenit

Cuimine uenit

   

R:130.3

 
   

Mo-Gopoc q.

Mogoboc q.

Magopoc d.

 

R:130.5

 
   

Q. Cumen Fota

       

AT duplicate cf. AD 661

661

K.ui.

K.

Kl.

 

Kl. AD.dc.lx.i.

   
   

Cumine Fota m.

Cuimine Foda q.

Comyn ffoda d.

661.1

R:131.1, F:19, I:661.1, B:211.2, A:661

Walsh & Ó Cróinín - AD 661

   

Saran q.

Saran q.

Saran d.

661.1

R:131.3

 
   

Mael duin Aeda

Maeldúin Aédha

Moyle Dwyn d.

 

I:661.2

 
   

C. Oghamain

C. Ogamain

B o’Gawn

661.2

F:20

 
     

Maeldúin m

 

661.3

 

AU/CS agree

   

Maenach R. m.

Maenach m.

Moynagh K. d.

661.4

I:662, R:131.6, F:21

 
   

Mael fuataig i.

Maelfuataigh m.

 

661.5

   
   

Scandlan q.

 

Scanlan d.

661.6

R:131.2

 
   

Maelduin R. m.

       

AT re-sequence

   

Conall q.

Conall q.

   

R:131.4

 
   

Colman q.

     

R:131.7

 
   

Senodus Constant.

 

C. Constantinople

 

R:131.8, C:560–1

ODCC AD 680

   

Bec mac Fergusa q.

 

Beag mcFergus d.

 

R:131.9